Přerušení povinosti evidovat tržby

Kdo by teď posílal, když nemusí.

Provoz kalkulačky EET123 bude znovu spuštěn 1.12.2020

Až do 31. prosince 2020 mohou poplatníci z 1. a 2. vlny evidenci tržeb přerušit. V tomto období nemusí poplatníci odesílat údaje o tržbách, ani vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb, nemusí mít rovněž vyvěšeno informační oznámení. Některé povinnosti poplatníkům i nadále zůstávají, a to povinnost ochrany autentizačních údajů, certifikátu a bloků účtenek (pokud je již neobdrželi za účelem plnění povinností ve zvláštním režimu), tak aby předešli jejich zneužití. Poplatníkům, kterým skončila nebo jim bude končit platnost certifikátu, mohou výměnu certifikátu odložit a potřebné kroky učinit až před znovu spuštěním evidence tržeb. V případě, že poplatníci evidenci tržeb přeruší, nemusí se z EET nijak odhlašovat. Přerušení evidování tržeb po dobu odkladu nemusí na finanční úřad hlásit. I přes provedený odklad je systém EET v současné době plně funkční. Pokud poplatníci chtějí tržby evidovat, nic jim v tom nebrání. Budou však evidovat na dobrovolné bázi nad rámec jejich povinností.